Vereniging Pastorale Werken

Vereniging Pastorale Werken

Om het verenigingsleven in onze parochie mogelijk te maken zijn er ook lokalen, gebouwen en allerlei logistieke ondersteuning nodig. Daarvoor zorgt de ploeg van de VPW (vereniging pastorale werken)

Jos Figeys: Afgevaardigd bestuurder Frans Theeuwes: Voorzitter
Adeline Dierickx: Secretaris Berthold Van den Driessche: Penningmeester
Maria Deweerdt Marcel Verreth
Roger Goossens