Okra Keerbergen

Okra Keerbergen

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die de gepensioneerden zelf dragen.

OKRA laat zich hierbij prioritair leiden door waarden die ontleend zijn aan het Evangelie, de Universele Verklaring van de Rechten van de mens en door de principes van de democratie.

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/of hun deelname aan het maatschappelijke leven. Daarom biedt OKRA zelf activiteiten aan of maakt ze initiatieven van anderen toegankelijker.

www.okra.be/trefpunt-keerbergen

Okra Keerbergen