Misintenties

Misintenties

Het is een zeer oude christelijke traditie, te bidden voor de overledenen. Daarom kan u vragen om tijdens een Eucharistieviering (elke zondag om 9.3u) een geliefde overledene in het bijzonder te gedenken.
De kostprijs bedraagt € 15.00

 

Misintenties kan u aanvragen
- op het parochiesecretariaat tijdens de openingsuren (woensdag van 17.30 u tot 18.30 u en vrijdag van 10.00 u tot 11.00 u)
- na de zondagsviering van 10.30 u tot 11.00 u, eveneens in  het parochiesecretariaat
- door een gesloten omslag met 15.00 euro én een duidelijke omschrijving voor wie en wanneer de intentie wordt aangevraagd in de brievenbus van het parochiesecretariaat te steken (Gemeenteplein 26). Vermeld zeker ook uw naam en telefoonnummer.
- of tenslotte door overschrijving van 15,00 euro op het rekeningnummer BE09 7855 4598 9157 van Sint-Michaël, Parochie Keerbergen, 3140 Keerbergen, met vermelding van de correcte naam van de overledene en de datum waarop de misintentie moet plaatsvinden.

Indien u wenst dat de aankondiging hiervan ook in het parochieblad verschijnt, dient u de misintentie minstens veertien dagen op voorhand aan te vragen.

Misintenties