Medewerkers

Medewerkers

Medewerkers

 

 

De Parochieploeg:

Mensen aan elkaar smeden is belangrijk in onze maatschappij en in onze kerk. Als parochieploeg streven we er naar het leven in onze parochie te laten openbloeien in een hechte gemeenschap. Een parochie kan er maar zijn wanneer ze gedragen wordt door velen.
We hebben een jonge parochieploeg die doorheen groeipijnen haar zoektocht naar een leven-gevende gemeenschap verder zet!
De parochieploeg komt maandelijks samen om te overleggen, te plannen en activiteiten te organiseren die bijdrage tot de bloei van onze gemeenschap.

Jos Figeys: Pastoor   Gerrit Beckers 
Gisela Vanwinckel: pastoraal werkster Veerle Verreth
Claudine Niwemuhoza: pastoraal werkster Els Schoovaerts

 

 

Liturgische medewerkers

De zondagse eucharistieviering is en blijft hét ontmoetingsmoment voor christenen.
Zo is ook in onze parochie de wekelijkse zondagsmis om 9.30 in de kerk een hoogtepunt van ons parochiaal leven.
De doelstelling van de liturgische werkgroep is de wekelijkse viering zo waardevol en levensnabij mogelijk te maken. De sterke tijden in het jaar, zoals de advent- en de veertigdagentijd, worden met bijzondere aandacht en zorg omringt.
Wanneer de vormelingen aanwezig zijn willen we hen laten voelen dat ze zeer welkom zijn, door de liederen en de vormgeving wat aan te passen aan hun leefwereld.
Ook de schikking en inrichting van onze kerk blijven een uitdaging..

De liturgische medewerkers zijn:

Sterke tijden in de lithurgie Jos Mees Raymond Bensch
  Danielle Opdebeeck Gisela Vanwinckel
  Jos Figeys Claudine Niwemuhoza
     
Gebedsmoment Christine Van Dessel    Bert Hens
  Jos Figeys Gisela Vanwinckel
  Mart Verwimp Claudine Niwemuhoza

 

Sinds vorig jaar zijn er een aantal trouwe misdienaars die graag aan de vieringen meewerken.
Dit gebeurt onder leiding van Ronny De Roye en Hilde Vervoort    

 

Ploeg voor de verzorging van de aperitief na de mis

Marcella Van Wünsel Maria Horckmans  Jes Van Der Sterren
Lieve Hendrickx Marc Tuerlinckx Véronique Faes
Esther Cortoos Mary Rose Chizoba Lut Marynissen
Chris Vertommen Thea Power Patricia Wouters
Luc Bonte Mart Verwimp Els Schoovaerts

 

Ploeg voor de verzorging van de uitvaart

Wanneer een mens sterft laat hij altijd een leegte achter. Een mens is immers altijd verbonden met anderen. Hij/zij verlaat vrouw/man, kinderen, vrienden en kennissen, buren en collega's allerhande na een gevuld leven.

Ook een parochie wil afscheid nemen van iemand die verbonden was met de plaatselijke geloofsgemeenschap. Vandaar dat een kerkelijke begrafenis plaats vindt in de parochiekerk. De overledene wordt er omringd door familie, vrienden en buren, kennissen van ver en van dichtbij.

Het overlijden van een geliefde blijft voor iedereen een mysterievol gebeuren. Is alles nu echt definitief voorbij?

Als gelovigen hopen en geloven we dat God de overledene opwacht aan de overkant van het aardse leven en dat niets verloren gaat van wat er in deze wereld beleefd werd. Bij een kerkelijke uitvaart zoeken we woorden en symbolen die onze hoop verwoorden en tot leven brengen. Onze voorgangers en het gelegenheidskoor, Sint Michiel, wil de achterblijvende familie en vrienden omringen met de warmte van een mooie afscheid viering.

Voorgangers: Lectoren:
Jos Figeys (pastoor) Jo Lembregts
Marie Paule Baudot Tonita Van Uytven
Jos Mees  
Jes Van Der Sterren  
Jos Wellens  

 

 

 

Muzikale ondersteuning door het Sint-Michielskoor en de organisten:

Tom Van Hole René De Vadder
Geert Moris Cyriel Hendrickx

 

 

De vormselcatechisten

Elk jaar ontvangen een honderdtal jonge mensen het vormsel in onze parochie. Ze worden hiertoe gedurende een heel jaar intensief voorbereid door een enthousiaste ploeg van catechisten:

Gerrit Beckers Esther Cortoos
Claudine Niwemuhoza Veerle Verreth
Jos Figeys Thea Power
Carine De Groote Jes Van Der Sterren
Bettina Leysen Lien Beckers    
Nikita Moras  

 

 

Doopcatechisten

Elke vierde zondag van de maand worden er kinderen gedoopt in onze kerk. We heten ze van harte welkom in onze gemeenschap.

Er is telkens een voorbereidende vergadering met de ouders van de dopelingen in het parochiesecretariaat. Deze wordt mee voorbereid door de doopcatechisten:

Inschrijvingen en info:

Xenia Boel Els Schoovaert
Mary Rose Nworah Claudine Niwemuhoza

 

 

Eerste communie

In Keerbergen vieren we de eerste communie van de kinderen op Ons Heer Hemelvaart.
De voorbereidingen gebeuren in de scholen door de respectievelijke leerkrachten.
Contactpersoon voor de parochie:
Hilda Vervoort
 

 

Redactieploeg

Kerk en Leven is nog steeds een blad dat goed nieuws brengen wil. Het reilen en zeilen van ons parochiaal leven kan er in vermeld worden.
Ook hier willen we zo veel mogelijk mensen aan het woord laten.
Om alles in goede banen te leiden is er een redactieraad opgericht:

Berthold Van den Driessche: eindredacteur Koen Van den Bossche: website
Tom Broos: eindredacteur Marc Tuerlinckx
Greet Deroye: redacteur Gerda Beckers
Gisela Vanwinckel Claudine Niwemuhoza

 

 

 

Parochieonthaal

Op woensdag, vrijdag en zondag na de mis kan men op het parochiesecretariaat terecht voor allerlei inlichtingen. Men kan er misintenties aanvragen, kerklokalen reserveren, een doopsel aanvragen enz.
Ook wordt er een luisterend oor aangeboden aan ieder die nood heeft aan een babbel.

Openingsuren:
Woensdagavond van 17.30 uur tot 18.30 uur
Vrijdagvoormiddag van 10.00 uur tot 11.00 uur
Zondagvoormiddag van 10.30 uur tot 11.00 uur

Medewerkers:

Danielle Opdebeeck: verantwoordelijke Marcella Van Wunsel
Richard Gelper Thea Power
Gisela Vanwinckel Claudine Niwemuhoza

 

 

 

Vereniging Pastorale Werken

Om het verenigingsleven in onze parochie mogelijk te maken zijn er ook lokalen, gebouwen en allerlei logistieke ondersteuning nodig. Daarvoor zorgt de ploeg van de VPW (vereniging pastorale werken)

Jos Figeys: Afgevaardigd bestuurder Frans Theeuwes: Voorzitter
Adeline Dierickx: Secretaris Berthold Van den Driessche: Penningmeester
Maria Deweerdt Marcel Verreth
Roger Goossens   

 

 

De kerkraad

De kerkraad, vroeger beter gekend als de kerkfabriek, is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. De leden van de kerkraad van onze parochie zijn:

Wouter de Wilde: voorzitter Richard Gelper: penningmeester
Danielle Opdebeeck: secretaris Willy Penninckx
Jos Figeys (pastoor) André Vanderhoeven

 

 

De koren

Cantate Domino o.l.v. Raymond Bensch
Raymond Bensch
Sint Michielskoor o.l.v. Gisela Vanwinckel
Gisela Vanwinckel

 

 

Vrijwilligers parochie Sint-Michiel Keerbergen