Liturgische werkgroep

Liturgische werkgroep

De zondagse eucharistieviering is en blijft hét ontmoetingsmoment voor christenen.

Zo is ook in onze parochie de wekelijkse zondagsmis om 9.30 in de kerk een hoogtepunt van ons parochiaal leven.

De doelstelling van de liturgische werkgroep is de wekelijkse viering zo waardevol en levensnabij mogelijk te maken. De sterke tijden in het jaar, zoals de advent- en de veertigdagentijd, worden met bijzondere aandacht en zorg omringt.

Wanneer de vormelingen aanwezig zijn willen we hen laten voelen dat ze zeer welkom zijn, door de liederen en de vormgeving wat aan te passen aan hun leefwereld.

Ook de schikking en inrichting van onze kerk blijven een uitdaging.

De liturgische medewerkers zijn:

Sterke tijden in de lithurgie Jos Mees Raymond Bensch
  Danielle Opdebeeck Gisela Vanwinckel
  Jos Figeys Claudine Niwemuhoza
Gebedsmoment Christine Van Dessel    Bert Hens
  Jos Figeys Gisela Vanwinckel
  Mart Verwimp Claudine Niwemuhoza

 

Sinds vorig jaar zijn er een aantal trouwe misdienaars die graag aan de vieringen meewerken.

Dit gebeurt onder leiding van

Ronny De Roye en Hilde Vervoort