Broederlijk delen

Broederlijk delen

Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie en zet zich in tegen armoede en onrecht in 13 verschillende landen. Dit doet Broederlijk Delen samen met 170 partnerorganisaties.

Geschiedenis

Van noodhulp naar structurele hulp, van Congo naar de hele wereld Broederlijk Delen ontstond in 1961 als noodhulporganisatie. De dreigende hongerdood van de verdreven Balubabevolking in Kasaï, Congo, was de aanleiding tot de eerste vastenactie. Kardinaal Van Roey deed een oproep om de vastenbeleving te verbinden aan financiële steun aan een volk in nood. Zo werd Broederlijk Delen geboren.

Naarmate de jaren vorderden, verruimde Broederlijk Delen zijn actieveld van Congo naar andere landen van Afrika en daarna ook naar Latijns-Amerika en Azië en werd de hulp 'structureler'. Meer en meer ging het erom de diepere oorzaken van armoede in het Zuiden aan te pakken. Broederlijk Delen gaf daarbij prioriteit aan die projecten die gemeenschappen in het Zuiden de kans gaven om zelfredzaam te worden.

Geen liefdadigheid maar rechtvaardigheid

In het Noorden groeide de nood aan verdere sensibilisering en informatieverstrekking over het Zuiden. Er werd nog te veel in termen van liefdadigheid gesproken. Broederlijk Delen wilde medelijden vervangen door een oproep voor internationale rechtvaardigheid. De jaarlijkse campagne was hiervoor een sleutelinstrument.

Politieke pionier

Gaandeweg hechtte Broederlijk Delen steeds meer belang aan de politieke dimensie van solidariteit. Onrecht wordt vooral veroorzaakt door scheve economische en politieke verhoudingen. Meer dan eens fungeerde onze politieke actie als een breekijzer naar de publieke opinie en de overheid.

Onze christelijke inspiratie

Broederlijk Delen is ontstaan op vraag van de Belgische bisschoppen. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een solidariteitsbeweging die mensen in Noord en Zuid verbindt en tegelijk actief investeert in ontwikkeling en armoedebestrijding in het Zuiden. Onze visie op ontwikkeling stelt de menselijke persoon in al zijn dimensies centraal. Want onwikkeling heeft niet alleen te maken met instellingen of structuren, maar ook met concrete menselijke keuzes vanuit specifieke waarden. Ontwikkelingssamenwerking zonder waarden bestaat voor ons niet.

Deze inspiratie weerspiegelt zich in de keuzes die wij maken op het terrein. Zo richten wij ons tot de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen, namelijk kleine boeren, inheemse vrouwen, kinderen en jongeren. Bovendien vertrekken wij vanuit het talent dat ter plaatse aanwezig is, met respect voor de lokale cultuur.

Onze jaarlijkse campagne heeft plaats tijdens de vasten. Dit is voor ons de ideale periode om onze zaken op orde te brengen en alle ballast overboord te gooien. Om wat we te veel hebben te delen met degenen die minder hebben, om stil te staan bij onze eigen materialistische levenswijze. We laten ons daarbij inspireren door onze partnerorganisaties in het Zuiden. Van hen leren we tot harmonie te komen, met onze medemensen, met de natuur, met God.

www.broederlijkdelen.be

Broederlijk delen
Broederlijk delen
Broederlijk delen